fbpx

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem stosowania począwszy od 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ? RODO) jako wydawca, który przetwarza dane osobowe, rozpoczęliśmy dostosowanie się do regulacji tego aktu prawnego.

Począwszy od 25 maja 2018 roku wszystkie działania prowadzone przez Stację Dobrego Czasu na danych osobowych będą zgodne z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Stacja Dobrego Czasu, Emilia Nikoniuk z siedzibą ul. Korczaka 1, 83-110 Tczew.
 2. Stacja Dobrego Czasu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału ?Zmiany Polityki Prywatności?.

Dane Osobowe

 1. Klient, korzystając z usługi Stacji Dobrego Czasu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalanie wizerunku.
 2. Klient, korzystając z usługi Stacji Dobrego Czasu wyraża zgodę na:
 • fotografowanie, kamerowanie oraz umieszczanie materiałów na stronie internetowej, innych portalach społecznościowych oraz w siedzibie Stacji Dobrego Czasu. Jeżeli osoba lub opiekun prawny, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować Stację Dobrego Czasu o swojej decyzji na piśmie lub mailowo. Stacja Dobrego Czasu niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie lub nagranie.
 • przesyłanie za pośrednictwem telefonu komórkowego, e-maila informacji handlowych i marketingowych. Jeżeli osoba nie wyraża zgody na w/w działania, wówczas zobowiązany jest poinformować Stację Dobrego Czasu o swojej decyzji na piśmie lub mailowo. Stacja Dobrego Czasu niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie adres mailowy lub telefon kontaktowy z bazy klientów.
 1. Stacja Dobrego Czasu przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania usługi oraz w celach marketingu bezpośredniego usług Stacji Dobrego Czasu.
 2. Stacja Dobrego Czasu wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego wykonywania usług. Niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić wykonanie usługi.
 3. W zakres przetwarzanych danych wchodzi:
 • dane opiekuna prawnego dziecka: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania
 • dane dziecka: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL (półkolonie)
 1. Klienta w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 3. Stacja Dobrego Czasu będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Stację Dobrego Czasu, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Stacja Dobrego Czasu nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.stacjadobregoczasu.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Stacja Dobrego Czasu nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.

Odbierz strategię rozwoju ukrytego potencjału dziecka!

BEZPŁATNE

Wypełnij pola poniżej i otrzymaj strategię bezpłatnie na e-mail!

Odbierz bezpłatny przegląd

przedszkoli z Tczewa

BEZPŁATNE

Wypełnij pola poniżej i odbierz bezpłatny przegląd, z którym wybierzesz najlepsze przedszkole z Tczewa dla swojego dziecka

Dołącz do bezpłatnego szkolenia jak ciekawie i aktywnie bawić się z niemowlakiem.

 

SZKOLENIE

Wypełnij pola poniżej i zapisz się!

Odbierz bezpłatny poradnik

"Jak rozwija się Zabawa"

Dołącz do bezpłatnego wyzwania i odkryj domowe zabawy, które rozwiną potencjał Twojego maluszka.

 

WYZWANIE

Wypełnij pola poniżej i dołącz do wyzwania!