Żywność

  • Sklep – bawimy się w sklep, ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 i 1000, uczymy się porównywać liczby trzycyfrowe. Rozwijamy umiejętność zrozumienia problemu, ćwiczymy wytrwałość podczas jego rozwiązywania, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i staranności
  • U piekarza – uczymy się porównywania liczb, rozwiązujemy bardziej złożone zadania z treścią. Rozwijamy umiejętności abstrakcyjnego myślenia, analizujemy rzeczywiste problemy, wykorzystujemy właściwe argumenty do oceny innych rozwiązań
  • W ogrodzie – uczymy się odpowiedniej reprezentacji danych i rozwiązujemy problemy związane z długością. Uczymy się modelowania matematycznego i właściwego doboru narządzi potrzebnych do rozwiązania zadania
  • Urodziny – uczymy się o ułamkach i jak dzielić całość na równe części, dowiadujemy się czym jest perspektywa i poznajemy różnice w postrzeganiu kształtów (obserwujemy je z boku, góry i przodu). Ćwiczymy  poszukiwanie powtarzalności i prawidłowości struktury podczas rozwiązywania problemów