Zwierzęta i owady

  • Wąż – ćwiczymy wytrwałość i precyzję w rozwiązywaniu problemu matematycznego
  • Kury – rozwiązujemy zadania z treścią, doskonalimy umiejętność abstrakcyjnego myślenia, analizę rzeczywistych problemów oraz krytyczne myślenie
  • Motyl – mierzymy, porównujemy, porządkujemy różne rzeczywiste obiekty. Kształtujemy umiejętności matematycznego modelowania rzeczywistości i wyboru właściwych narządzi potrzebnych do rozwiązania zadania
  • Lew – dzielimy obiekty na prostokątne części, dzielimy na równe części, układamy wybrane elementy wewnątrz zadanego kształtu. Rozwijamy umiejętności rozumienia struktury problemu oraz poszukujemy powtarzalności podczas jego rozwiązywania