Sporty

  • Bieganie – uczymy się łączenia dziesiątek w setki oraz liczenia w zakresie do 1000. Ćwiczymy wytrwałość podczas rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i staranności
  • Skok w dal – uczymy się tworzenia liczb z innych, ich rozkładu na czynniki, a także rozwiązywania bardziej złożonych zadań z treścią. Kształtujemy umiejętności abstrakcyjnego myślenia, analizujemy rzeczywiste problemy oraz wykorzystujemy właściwe argumenty do oceny innych rozwiązań
  • Pchnięcie kulą – uczymy się wykorzystywania narzędzi służących do wykonywania pomiarów, mierzymy i szacujemy długość, porównujemy obiekty o różnych długościach. Rozwijamy umiejętności modelowania matematycznego i właściwego doboru narządzi potrzebnych do rozwiązania zadania
  • Pływanie – uczymy się dzielenia obiektów (na dwie, trzy lub cztery równe części), opisywania położenia elementów wewnątrz kształtu, zrozumienia struktury problemu oraz poszukiwania powtarzalności podczas jego rozwiązywania