To ważne dokumenty Stacji Dobrego Czasu. Korzystając z naszych usług akceptujesz zasady naszych regulaminów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Regulamin Sali Zabaw dla dzieci.

 • 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci poniżej 10 roku życia.
 • 2. Dzieci poniżej 3 roku życia przebywają na Sali Zabaw pod opieką rodzica/opiekuna.
 • 3.Wejście na Salę Zabaw odbywa się po uiszczeniu opłaty przez rodzica/opiekuna. Wielkość opłaty określona jest w cenniku dostępnym w kasie i na naszej stronie.
 • 4. W przypadku zakupienia i niewykorzystania biletu pieniądze nie zostają zwracane.
 • 5. Dzieci, które nie są gotowe do samodzielnego pozostania pod opieką Animatora wśród rówieśników przebywają pod opieką rodzica/opiekuna.
 • 6. Rodzice/opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci na Sali Zabaw, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie obsługę. Zobowiązani są również do przekazania numeru telefonu kontaktowego wraz z pozostawieniem numeru dowodu osobistego, którego późniejsze okazanie będzie upoważniało do odbioru dziecka.
 • 7. Buty oraz odzież wierzchnia pozostaje w szatni. Na Salę Zabaw dzieci, jak i rodzice/opiekunowie wchodzą wyłącznie w skarpetkach.
 • 8. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 • 9. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów z zewnątrz. Ewentualne przekąski spożywamy przy stolikach na poczekalni.
 • 10. Na terenie Stacji Dobrego Czasu obowiązuje zakaz filmowania.
 • 11. Obsługa Stacji Dobrego Czasu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, bądź pozostawione na terenie Stacji Dobrego Czasu.
 • 12. Na terenie Stacji Dobrego Czasu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 • 13. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w Sali Zabaw dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 • 14. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niepełnosprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 • 15. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 • 16. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiada rodzic/opiekun i jest zobowiązany do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń.
 • 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 • 18. W przypadku dokonania takich zmian zobowiązuje się do poinformowania rodziców, opiekunów.
 • 19. Wykupienie biletu wstępu jest równoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin przyjęć urodzinowych.

 • 1. Przyjęcie urodzinowe odbywa się w odrębnej Sali, specjalnie przygotowanej na tę okazję.
 • 2. Podczas animacji przyjęcia urodzinowego zaproszone dzieci nie korzystają z Sali Zabaw Stacji Dobrego Czasu (chyba, że są to urodziny na Sali Zabaw).
 • 3. W przypadku zwiększenia liczby gości, zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę.
 • 4. Urodziny odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu i wpłacenia zadatku w wysokości 100 zł. Nie dokonanie wpłaty zadatku powoduje, że rezerwacja przepada. Pozostałą kwotę zamawiający dopłaca przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku rezygnacji nie zwracamy zadatku.
 • 5. Zaproszenia dla gości wydawane są po wpłacenia zadatku.
 • 6. Rodzice/opiekunowie prawni jubilata, są odpowiedzialni za zaproszonych gości.
 • 7. Osoba zamawiająca jest zobowiązana do potwierdzenia liczby gości na dwa dni przed przyjęciem. W momencie braku potwierdzenia przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podanych na zamówieniu.
 • 8. Zamawiający przyjęcie, lub inna osoba dorosła powinna przebywać na terenie obiektu gdyż odpowiada za zaproszonych gości.
 • 9. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie Stacji Dobrego Czasu.
 • 10. UWAGA: W Sali Urodzinowej obowiązuje obuwie zmienne!!!
 • 11. Stacja Dobrego Czasu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu.
 • 12. Wpłacenie zadatku oznacza zapoznanie się z Regulaminem Urodzin i jego akceptację.