Program przed Przedszkolny

został stworzony dla dzieci, które nigdy nie uczęszczały do przedszkola, a taką przygodę rozpoczną niebawem. Bardzo często pierwsze dni w przedszkolu kojarzone są ze strachem przed nieznanym światem. Dziecko nie bardzo wie czego może się spodziewać. Dlatego Program przed Przedszkolny ma pomóc dziecku w przystosowaniu się do nowej sytuacji funkcjonowania w grupie przedszkolnej, oraz nabycie takich umiejętności jak:

  • współdziałanie w grupie (czekanie na swoją kolej, samodzielne nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami) 
  • współpraca z rówieśnikami (dzielenie się zabawkami, wspólna zabawa) 
  • poznanie zasad funkcjonowania w grupie innej niż rodzina 
  • oswajanie się dziecka z rytmem dnia przedszkolnego 
  • większej gotowości do rozstania z rodzicem 
  • obcowanie z różnym materiałem plastycznym

NOWA OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W odpowiedzi na duże zainteresowanie przygotowaliśmy poszerzoną ofertę godzinową na najbliższy rok szkolny. Szczegóły poniżej.

Nowy Program Przed Przedszkolny zakłada 4-godzinne spotkania od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00, w ramach których proponujemy m.in.:

1/ Swobodną i twórczą zabawę na Sali Zabaw.
2/ Trening umiejętności samoobsługowych, który ma na celu stopniowe przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń.
3/ Zajęcia edukacyjne prowadzone w zaadoptowanej na ten cel sali dydaktycznej tj.
– zajęcia plastyczne – zajęcia mają na celu oswojenie dziecka z różnorodnością tworzyw plastycznych, pobudzając w ten sposób do samodzielnej twórczej aktywności,
nowość! zajęcia muzykalno-rytmiczne,
– zabawy paluszkowe – zajęcia usprawniające motorykę małą,
nowość! matematykę sensoryczną na podstawie programu „Klucz do uczenia się”,
nowość! kurs języka angielskiego dla przedszkoli (Didi&Polly) metodą Helen Doron 
gimnastykę mózgu według Paula E. Dennisona – ćwiczenia te pobudzają określone części mózgu i stymulują jego pracę oraz integrują połączenia nerwowe w obu półkulach,
gry i zabawy rozwijające na postawie teorii Zabaw Fundamentalnych Gordona Drydena – celem tych zabaw jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
zajęcia z Metody Dobrego Startu wg. prof. Marty Bogdanowicz, które przygotowują do rysowania i pisania,
gimnastyka buzi i języka „Buźkolandia” – czyli wstęp do zajęć logopedycznych.Cennik:
– opłata miesięczna  – 280 zł/dziecko
– wpisowe – 100 zł – jednorazowa, bezzwrotna opłata przy podpisaniu umowy (na ubezpieczenie i materiały plastyczne na cały rok)
– materiały do j. angielskiego – 100 zł (płatne we wrześniu)

Informacje organizacyjne:
– zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu (poniedziałek –  piątek) w godzinach 9.00-13.00,
– w miesiącu realizowanych jest od 17 do 21 spotkań, z czego 15 spotkań jest płatnych, a pozostałe bezpłatne na ewentualne absencje dziecka.
– dzieci przynoszą ze sobą: obuwie zmienne, drugie śniadanie, przekąskę i picie.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie 58 533 00 33  lub osobiście od marca 2016 roku do wyczerpania miejsc!