NABÓR – Program Przed Przedszkolny | Stacja Dobrego Czasu w Tczewie

NABÓR – Program Przed PrzedszkolnyOgłaszamy nabór do grupy przed przedszkolnej od marca do czerwca 2019!

Program Przed Przedszkolny został stworzony dla dzieci, które nigdy nie uczęszczały do przedszkola, a taką przygodę rozpoczną niebawem. Program zakłada 3-godzinne spotkania od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00, w ramach których proponujemy m.in. zajęcia edukacyjne prowadzone w zaadoptowanej na ten cel sali dydaktycznej tj.:

zajęcia plastyczne – zajęcia mają na celu oswojenie dziecka z różnorodnością tworzyw plastycznych, pobudzając w ten sposób do samodzielnej twórczej aktywności
 zajęcia muzykalno-rytmiczne,
zabawy paluszkowe – zajęcia usprawniające motorykę małą,
 matematykę sensoryczną na podstawie programu „Klucz do uczenia się”,
gimnastykę mózgu według Paula E. Dennisona ćwiczenia te pobudzają określone części mózgu i stymulują jego pracę oraz integrują połączenia nerwowe w obu półkulach,
gry i zabawy rozwijające na postawie teorii Zabaw Fundamentalnych Gordona Drydena celem tych zabaw jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
zajęcia z Metody Dobrego Startu wg. prof. Marty Bogdanowicz, które przygotowują do rysowania i pisania,
gimnastyka buzi i języka „Buźkolandia” czyli wstęp do zajęć logopedycznych.

Cennik:

  • opłata miesięczna  – 280 zł/dziecko 
  • wpisowe – 100 zł – jednorazowa, bezzwrotna opłata przy podpisaniu umowy (na ubezpieczenie i materiały plastyczne) 

Informacje organizacyjne:

  • zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu (poniedziałek –  piątek) w godzinach 9.00-12.00, 
  • w miesiącu realizowanych jest od 17 do 21 spotkań, z czego 15 spotkań jest płatnych, a pozostałe bezpłatne na ewentualne absencje dziecka. 
  • dzieci przynoszą ze sobą: obuwie zmienne, drugie śniadanie, przekąskę i picie

ZAPISY pod numerem 58 533 00 33 lub osobiście w siedzibie Stacji.

Close