NABÓR – PROGRAM PRZED PRZEDSZKOLNY I 2015 | Stacja Dobrego Czasu w Tczewie

Previous Next 1 of 3

NABÓR – PROGRAM PRZED PRZEDSZKOLNY I 2015Wszystkie 2,5-4 latki zapraszamy do udziału w Programie Przed Przedszkolnym! 

Program przed Przedszkolny został stworzony dla dzieci, które nigdy nie uczęszczały do przedszkola, a taką przygodę rozpoczną niebawem. Bardzo często pierwsze dni w przedszkolu kojarzone są ze strachem przed nieznanym światem. Dziecko nie bardzo wie czego może się spodziewać. Dlatego Program przed Przedszkolny ma pomóc dziecku w przystosowaniu się do nowej sytuacji funkcjonowania w grupie przedszkolnej, oraz nabycie takich umiejętności jak:
1/ współdziałanie w grupie (czekanie na swoją kolej, samodzielne nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami),
2/ współpraca z rówieśnikami (dzielenie się zabawkami, wspólna zabawa),
3/ poznanie zasad funkcjonowania w grupie innej niż Rodzina,
4/ oswajanie się dziecka z rytmem dnia przedszkolnego,
5/ większej gotowości do rozstania z Rodzicem,
6/ obcowanie z różnym materiałem plastycznym

Nasz program zakłada 4-godzinne spotkania trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 8.30-12.30), w ramach których proponujemy m.in.:

1/ Swobodną i twórczą zabawę na naszej Sali Zabaw.
2/ Trening umiejętności samoobsługowych, któryma na celu stopniowe przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń.
3/ Zajęcia edukacyjne prowadzone w zaadoptowanej na ten cel sali dydaktycznej tj.

  • zajęcia plastyczne – zajęcia mają na celu oswojenie dziecka z różnorodnością tworzyw plastycznych, pobudzając w ten sposób do samodzielnej twórczej aktywności,
  • zajęcia rytmiczne prowadzone przez szkołę muzyczną Yamaha,
  • matematykę sensoryczną na podstawie programu „Klucz do uczenia się”,
  • gry i zabawy rozwijające na postawie teorii Zabaw Fundamentalnych Gordona Drydena – celem tych zabaw jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • gimnastyka buzi i języka „Buźkolandia” – czyli wstęp do zajęć logopedycznych.

Wszystkie osoby zainteresowane zapisaniem dziecka na Program Przed Przedszkolny prosimy o kontakt telefoniczny na numer 58 533 00 33.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

Close