Na dworze

  • Kwiaty – dodajemy i odejmujemy w zakresie 100, wykonujemy działania na wielokrotnościach liczby 10. Uczymy wytrwałości podczas rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i staranności
  • Jagody – rozwiązujemy proste zadania tekstowe z odejmowaniem. Rozwijamy umiejętność abstrakcyjnego myślenia, analizy rzeczywistych problemów oraz krytycznego myślenia
  • Pociąg – gromadzimy, porządkujemy i interpretujemy dane. Kształtujemy umiejętności modelowania matematycznego, uczymy właściwego doboru narzędzi potrzebnych do rozwiązania zadania
  • Staw – uczymy się rozkładania liczb na czynniki, wzmacniamy umiejętności przestrzenne. Kształtujemy umiejętności rozumienia struktury problemu oraz poszukiwania powtarzalności